Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaker du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener det er noe feil i vedtaket kan du klage innen 3 uker etter at du mottok vedtaket

Mer informasjon?

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Det er NAV - kontoret som håndterer søknader om bostøtte, telefonnummeret dit er 55 55 33 33