Hvem kan få startlån?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig og som heller ikke har mulighet for å spare.

Hva kan jeg få startlån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank kan kommunen toppfinansiere. Hvis det ikke er mulig å få grunnfinansiering i privat bank kan kommunen fullfinansiere. Du kan også få:

  • Hjelp til å bli boende i boligen du har
  • Refinansiering av dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
  • Utbedring av bolig
  • Tilpasning av bolig
  • Nybygget bolig
  • Toppfinansiering

Hvordan søker jeg?

Søknaden sender du til den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i. Søknadsskjema finner du HER

Verktøy og veiledning

Trenger du mer informasjon kan du ta kontakt med saksbehandler på telefon 612 68 100 .

 

Mangler du BankID eller er verge? Slik får du søkt elektronisk.

Ønsker du å gjøre endringer på lånet ditt?