Du kan søke om økonomisk sosialhjelp hvis du:

  • Oppholder deg lovlig i Norge
  • Bor fast i Norge
  • Ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm
  • Ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp:

1) Vedlegg som må følge med søknaden

2) Fyll ut søknadsskjema

  • Ta gjerne kontakt med NAV - kontoret før du leverer søknad, telefonnummeret er 55 55 33 33. De vil ofte ha behov for å snakke med deg om din situasjon før søknaden ferdigbehandles.
  • Her kommer det nærmere informasjon om hvem du skal kontakte og søknadsskjema

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden?

Du får et skriftlig vedtak når søknaden din er behandlet. Hvis du har akutt behov for hjelp skal du få et raskt svar.