De to siste møtene i serien 'Klimatiltak i landbruket' blir p.g.a. koronasituasjonen utsatt til på nyåret.

Dette gjelder møtet om 'Mulighetsrommet for skogen' og den politiske debatten om Landbruk og klima.

Mer info kommer når nye datoer er fastsatt.