Opplysningene som kan etterregisteres fram til og med 10. januar er:

  • Foretakets totale avløserutgifter i 2018  
  • Dyr som er sanka fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun solgt etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober

 Du trenger ikke etterregistrere avløserutgifter dersom foretaket i søknaden sendt innen 15.10. hadde hatt og registrerte avløserutgifter som var minst like store som foretaket sitt potensielle tilskuddsgrunnlag.

Du logger deg inn på søknaden fra denne sida