Fjellnettverket ønsker seg

  • 2-3 gardsbruk fra hvert fylke (hvis interessen blir veldig stor vil antallet bli vurdert)
  • at serveringsaktiviteten som starter opp har utgangspunkt i et gardsbruk
  • at maten lages i eget (husholdets) kjøkken og serveres i eget (husholdets) kjøkken/stue (dette kan diskuteres, det viktigste er at vi finner noen som har lyst til å være medå teste ut konseptet)
  • at egne eller lokale produkt er utgangspunkt for menyen

Det er fordel om virksomheten driver egen produksjon av egne lokalmatprodukt som kan brukes i serveringa

Fjellnettverket søker virksomheter som 

  • er engasjerte, interesserte og har lyst til å prøve ut et nytt konsept
  • er villige til å gå gjennom søknadsprosessen med Mattilsynet og kommunen (søke om skjenkeløyve, gjennomføre etablererprøve og serveringsløyve). Virksomheter som deltar vil få hjelp til dette gjennom prosjektet.
  • har mulighet til å delta på kurs om matsikkerhet.

Prosjektet vil bidra i arbeidet med markedsføring av ordningen og virksomhetene som tester ut konseptet. 

Ta kontakt med Fjellnettverket v/Elin Halland Simensen, prosjektleder. Tlf. 99 59 49 22, e-post: elinsi@viken.no