De to kommunene, Gausdal veterinærkontor og Norsk veterinærforening kom fram til en foreløpig løsning etter et møte mandag 20. februar. - Vi har hatt et godt og nyttig fellesmøte og vi er glade for at vi nå har en veterinærvakt de nærmeste dagene, sier enhetsleder for landbruk i lillehammerregionen, Marie Skavnes. Hun sier de vil bruke disse dagene til videre avklaringer med godt håp om en mer permanent løsning.

Bakgrunn
Fra og med 16. februar 2023 sto Gausdal og Lillehammer kommuner uten veterinærvakt for behandling av produksjonsdyr utenom ordinær arbeidstid. Kommunene har et lovpålagt ansvar for å organisere dette, men tidligere har det ikke lykkes kommunene å komme til enighet med de praktiserende veterinærene for produksjonsdyr i vaktområdet. 

Kommunene mottar hvert år et øremerket tilskudd fra staten. Tilskuddet skal bidra til å finansiere veterinærvakt for alle dyreslag; både produksjonsdyr og smådyr/hest. For 2023 er tilskuddet 926.208 kroner. Tilskuddet er kun en godtgjøring for vaktberedskapen. Veterinærer som må rykke ut utenom ordinær arbeidstid fakturerer også dyreeier for utrykning, samt kvelds-, natt-og helgetillegg.
I tillegg har kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer bestemt at de årlig bevilger samme beløp som staten til veterinærvakttilbud for alle dyreslag for å sikre de to vaktordningene for smådyr/hest og produksjonsdyr. Bevilgningen kom som følge av krav om høyere tilskudd fra de praktiserende veterinærene. Kommunene kjenner ikke til at andre kommuner i Gudbrandsdalen har bevilget ekstra midler for å ivareta veterinærvaktordning.