Alle kommuner skal ha et forliksråd. Sekretariatsoppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver.

FELLES FORLIKSRÅD FOR LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER 01.01.2021 - 31.12.2024.
.
 Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner har nå felles forliksråd. Navnet er: «Forliksrådet i Lillehammer, Øyer og Gausdal».

Som forliksrådsmedlemmer/forliksrådsvaramedlemmer til felles forliksråd for Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 velges:


Medlemmer varamedlemmer:                                                                Varamedlemmer:

Åse Brattrok Ryager, Øyer, leder                                                             Liv Gun Gratzer, Lillehammer

Guro Ihler, Gausdal                                                                                        Hege Rundsveen, Gausdal

 Steinar Heltmark, Lillehammer                                                               Håvard Granskogen. Øyer

 

Tiligere vedtak om oppnevning av felles møtefullmektiger til forliksrådet videreføres.

 

Dokumenter til Øyer forliksråd sendes:
Øyer Forliksråd
Postboks 14
2201 KONGSVINGER

Du kan lese mer om forliksrådet og dets arbeid her: Forliksrådet