Alle kommuner skal ha et forliksråd. Sekretariatsoppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver.

Forliksrådsmedlemmene for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020:

Steinar Grimsrud
Terje Mosveen
Randi Øverhaug Sagheim

Varamedlemmer
Åse Brattrok Ryager
Egil Bøhlerengen
Anne Marie Sveipe

Leder: Steinar Grimsrud

Du kan lese mer om forliksrådet og dets arbeid her: Forliksrådet