Formannskapet i Øyer kommune har i møte 29.08.2023, sak 53/23, vedtatt å legge forslag til «forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm. for folkevalgte i Øyer kommune» ut til offentlig ettersyn i medhold til fvl.§37.;

https://www.oyer.kommune.no/ato/esaoff/document/hringsutkast-forslag-til-forskrift-om-godtgjring-utgiftsdekning-m-m-til-folkevalgte-i-yer-kommune.769816.227ced9a98.pdf

Innspill sendes til:

E-post: Postmottak@oyer.kommune.no

Post: Øyer kommune, postboks 4, 2637 Øyer

Frist for innspill: 01.10.2023.