Bakgrunn
Veterinærene ønsker å få bedre betalt for å være i beredskap og eventuelt rykke ut på oppdrag utenom ordinær arbeidstid.
For 2023 er Gausdal veterinærkontor tilbudt et samlet tilskudd på 926.208 kroner for å oppretteholde en veterinærvaktavtale. Halvparten består av et statlig, øremerket tilskudd og den andre halvparten er en ekstrabevilgning fra Gausdal og Lillehammer kommuner. 

Når det gjelder veterinærvakt for smådyr og hest i Gausdal og Lillehammer kommuner, så er den viderført med Stav veterinærsenter som har fått samme økonomiske ramme som Gausdal veterinærkontor.