Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Helsestasjon 0-5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 15 konsultasjoner på helsestasjonen. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte. Det avtales ny konsultasjon for barnet fra gang til gang, eller dere blir kalt inn per post eller digitalt via Helsenorge. 

Bestill time/endring av time

Vi er en digital helsestasjon. Send en henvendelse via lenken her
 
Åpningstider på telefon
Du kan også bestille time på tlf. +47 947 86 463
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00
 

Hver torsdag kl. 10.00-11.00 er det åpen helsestasjon. Her er helsesykepleier tilgjengelig. Det er ikke nødvendig å avtale tid på forhånd.

Barnet har rett til konsultasjoner på helsestasjonen
Loven gir barnet ditt rett til konsultasjoner på helsestasjonen. Som forelder har du en plikt til å sørge for at barnet får konsultasjonene sine. 
Helsestasjonen samarbeider med blant annet fastleger, psykologer, ansatte i barnehagen, barnevern, koordinerende enhet, familieterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.

Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til helsestasjonen om du har flyttet til en annen kommune eller et annet land.

Helsestasjonsprogrammet

 8kAAAAAElFTkSuQmCC

Barnevaksinasjonsprogrammet

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet som tilbys alle barn og ungdom i Norge omfatter vaksiner mot 12 forskjellige sykdommer. I tillegg inngår BCG-vaksine mot tuberkulose for barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose. Den første vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet gis ved seks ukers alder og den siste vaksinen på 10. klassetrinn. 
 
Du kan lese mer om barnevaksinasjonsprogrammet her.

Barselgrupper

En del av helsestasjonstilbudet 0-5 år er gruppekonsultasjoner. Gjennom å være med i gruppe kan dere bli kjent med andre småbarnsforeldre. Vi prater sammen om ulike temaer rundt det å ha barn. 
  • Første treffpunkt: Bli kjent med hverandre, «I trygge hender».   
  • Andre treffpunkt: Fysioterapeut har om motorisk utvikling. 

Foreldreveiledning

Vi tilbyr Cos-P veiledning i grupper. Les mer om kurset her. Ta kontakt med helsestasjonen for mer info.  

Førstehjelpskurs for foreldre

Vi tilbyr førstehjelpskurs to ganger i året. Kurset gjennomføres på kveldstid og tar 2 timer. Følg med for dato. For at alle skal få mest mulig ut av kurset er det best om barna blir hjemme denne kvelden.   

Nyttige linker og apper for deg