Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer og kunngjøringer

Under "Pågående høring" ser du en oversikt over alle aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak som for tiden er ute til høring.

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.