BAKGRUNN
Reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen ble vedtatt 19.2.2015, sak 7/15. I ettertid kommer det frem en feil på grunn av manglende samsvar mellom prosess, innhold og planbestemmelse. Dette gjelder reguleringsbestemmelse pkt. 4.8 for BFR og SKI/SKT/V/P  som er angitt som områder for leilighetsbygg og pkt. 5.4 som omfatter bestemmelser for skistadion SKI/SKT/V/P.

Endringene er beskrives mer inngående i vedlagte høringsbrev med vedlegg.
Vi ber om eventuelle merknader til planendringen sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer/ postmottak@oyer.kommune.no , merket arkivsak nr. 22/127

Frist for merknader er 4.2.2022

Vedlegg:
Høringsbrev

Vedlegg særutsrift sluttbehandling 2015