• Husdyrgjødsel til biogass – muligheter og utfordringer! - Espen Govasmark, Romerike Biogass
  • Mjøsanlegget - bærekraftig lokalprodusert biogass, - også fra husdyrgjødsel. - Tom Werven, daglig leder Mjøsanlegget AS.
  • Utkast til ny husdyrgjødselforskrift. Tilskudd til miljøvennlig bruk av husdyrgjødsel og til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. - Lars Martin Hagen, Fylkesmannen i Innlandet.

Arrangementet er støttet av Fylkesmannen i Innlandet.

Enkel servering.

Alle er velkommen!

P.g.a. servering ønsker vi påmelding innen 14. febr. via http://innlandet.nlr.no eller sms med navn til tlf. 950 05 592.