Containere
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har for sommeren satt ut tre containere til oppsamling av kjempespringfrø. Disse står ved Follebu kirke, Lundgaardsløkka barnehage og Buvollen barnehage.

  • Plukk planta og samle i søppelsekk
  • ​Kastes i containeren eller leveres GLØR som risikoavfall


Infomøter
Landbrukskontoret arrangerer to infomøter og inviterer alle grunneiere og private hageeiere som har kjempespringfrø på sin eiendom eller i nærområdet. Møtene arrangeres ute. Det vil bli markvandring der vi ser på plantas kjennetegn og diskuterer ulike måter for bekjempelse. Møt opp og bli inspirert til felles dugnad for å redusere artens utbredelse. Enkel servering.

 Møtene avholdes:

·         Mandag den 24. juni kl. 12.00, oppmøte hos Arne Martin Jacobsen, Holsbakkan 113, Follebu

·         Mandag den 24. juni kl. 17.00, i krysset ved Baklivegen og Hølenvegen, Jørstadmoen 

 Møt opp på det som passer deg best. Vel møtt!