Tablettene til barn/unge under 18 år oppbevares på skolene og barnehagene. Ved en evt. hendelse på dagtid når barna er i barnehagen/skolen vil barna/elevene få utdelt jodtabletter på skolen/barnehagen. Foreldre vil bli bedt om å hente barna sine. 

Ved en hendelse på kveld og helg når skolen/barnehagen normalt er stengt vil foreldre kunne komme til barnehagen/skolen og hente jodtabletter til sine barn. Man må hente tabletter på den skolen/barnehagen barnet går til vanlig fordi antallet tabletter på hver skole/barnehage er beregnet etter barnetallet. Har man flere barn som går i forskjellige barnehager/skoler må man derfor hente tabletter flere steder. 

Spesielt for videregående elever: Ved en hendelse på dagtid vil elevene kunne få utdelt jodtabletter på den skolen de oppholder seg. I Øyer vil det likevel være mulig å hente ut tabletter for videregående elever under 18 år på ungdomsskolen i Øyer – uavhengig av hvilken videregående skole man går på. Dette gjelder både på dagtid og kveld/helg/natt ved en hendelse. Dette gjelder også for personer under 18 år i videregående alder som ikke går på skole.

Jodtabletter til gravide, ammende og personer under 18 år som ikke har begynt i barnehage/skole vil deles ut ved hovedinngangen til sykehjemmet i kommunen. Dette vil gjelde både på dagtid og på kveld og helg. 

Jodtabletter er virksomme også etter datostempling, og den faktiske holdbarheten sjekkes hvert år av Norsk medisinaldepot. Kommunen varsles dersom tablettene som kommunen har lagret har fått redusert effekt. 
Ved en hendelse vil rådet være å holde seg innendørs i noen dager sammenhengende. Videre bør man forholde seg til den informasjonen som gis fra overordna myndigheter. 

Egenberedskap
Utover dette er det anbefalt at alle personer under 40 år har jodtabletter lagret hjemme. 
Kommunen har kun tilstrekkelig antall jodtabletter til personer under 18 år samt gravide og ammende. Andre personer må ikke oppsøke hentepunkt for tabletter ved en hendelse da dette kan forstyrre distribusjonen. 
For mer informasjon, se hjemmesiden til direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: DSA

Det anbefales også at innbyggerne til enhver tid følger rådene for Egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.