For 2019 er klageperioden fra du mottar skatteseddel fram til 12.april. Klagen må sendes skriftlig og den bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener at den fastsatte taksten er feil.