Tilbake til Styrer, råd og utvalg

Klagenemnda for eiendomsskattesaker

NavnFunksjonRepresenterer
Roar Holten Leder Arbeiderpartiet
Ingunn Rikje Nestleder Senterpartiet
Anders Ledum Medlem Fremskrittspartiet
Steinar Grimsrud Medlem Senterpartiet
Åse Brattrok Ryager Medlem Høyre
Arne Ivar Musdalslien Varamedlem Arbeiderpartiet
Fridtjof Bjerke Varamedlem Fremskrittspartiet
Marianne Staum Varamedlem Arbeiderpartiet
Stein Plukkerud Varamedlem Senterpartiet
Torun S Skogen Varamedlem Senterpartiet
Åse Harjo Øvstegård Varamedlem Høyre