PROGRAM

Orientering om regionale miljøtilskudd søknadsomgangen 2022 med hovedvekt på tiltak mot avrenning

v/ Lars Martin Hagen, Statsforvalteren Innlandet

Servering

Miljøtema avrenning til vann

Fangvekster v. Kristian Nordlunde

Miljøtema biologisk mangfold
pollinerende soner v. Harald Landheim

Demonstrasjon av inntegning på kart i søknad om regionalt miljøtilskudd
ved Landbrukskontoret

 

Arrangementet er gratis.