Kommunedelplan for vann og avløp 2023-2033 – høring.

Øyer kommunestyre vedtok i møte den 25.05.2023, sak 64/23, å legge forslag til kommunedelplan vann og avløp 2023 – 2033, datert 05.05.2023 ut til høring

Lenke til Høringsutkast for kommunedelplan for vann og avløp: 

Komunedelplan for plan vann og avløp -20230505.pdf.

Eventuelle uttalelser/merknader til kommunedelplanen sendes til Øyer kommune, Pb 4, 2637 ØYER, eller på e-post til postmottak@oyer.kommune.no

Høringsfrist er satt til 15. september 2023.