Planen omhandler fire fokusområder; Landbrukets satsing innen klima og miljø, Landbrukets ressursgrunnlag, Landbrukets næringsvirksomhet og Landbrukets rolle i samfunnet.

Innen hvert fokusområde er det beskrevet muligheter og utfordringer samt mål og tiltak for å nå målene. Planen kan leses her