Landbrukskontoret har høy kompetanse på alle aktuelle fagområder, og er en enhet for forvaltning, næringsutvikling og veiledning innenfor jordbruk, skogbruk, vilt og utmark. I tillegg har kontoret en viktig rolle innen beredskap, bærekraft og det grønne skifte i regionen. Det er opparbeidet et tett samarbeid med ulike aktører innen næringsutvikling, bl.a. Lillehammer-regionen Vekst.

Nytt kapittel
Et nytt kapittel begynner for Marie Skavnes som takker for seg hos Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. Fra 14. mars vil hun ta fatt på oppgaven som Avdelingsdirektør i enheten Jord og mat hos Statsforvalteren i Innlandet.

Siden 2019 har Skavnes, med sin bakgrunn som veterinær og erfaring fra blant annet TINE og Mattilsynet, ledet kontoret med et sterkt fokus på innovasjon og samarbeid. "Dette har vært en fantastisk tid," sier hun. "Med varierte og meningsfulle oppgaver, har jeg hatt gleden av å arbeide sammen med et team av høyt kvalifiserte kolleger, og sammen har vi styrket samarbeidet med lokale faglag og Lillehammer-regionen Vekst. Vår innsats spenner over tradisjonelt jord- og skogbruk, viltforvaltning, beredskap, og initiativer knyttet til det grønne skiftet. Jeg ser frem til mine nye utfordringer og å bidra til landbruket på et fylkesnivå," avslutter Skavnes.

For mer informasjon om stillingen og søknadsprosessen, les stillingsutlysningen her eller kontakt assisterende kommunedirektør Jarle Snekkestad, Tlf. 900 24 620 eller e-post jarle.snekkestad@gausdal.kommune.no