Møte avholdes på Fossekroa, Fossekrovegen 72, Fåberg tirsdag 28.september kl 19.

På programmet står:

Gjennomgang av de viktigste ordningene i regionalt miljøtilskudd med fokus på ordningene for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Demonstrasjon av inntegning av miljøtiltak i søknad om regionale miljøtilskudd

NLR sitt tilbud innen klimarådgivning.

Påmelding innen 27.9. her.

Du kan også delta via Teams. Klikk her for å delta i møtet