Ikke vent med å bestille

Det er 15 år siden forrige takst og det er lurt å benytte seg av muligheten nå, siden det gis tilskudd til kostnadene ved å produsere og kjøpe planen.

Dersom du bestiller innen fristen er du også med i trekning av 3 stk I-pader inkludert 1 år gratis abonnement på Allma. 

Til forskjell fra forrige skogbruksplan er de nye skogbruksplanene basert på laserdata og dette gir en større nøyaktighet i volumberegninger. Erfarne skogbruksplanleggere vil foreta markbefaring i skogen og komme med konkrete behandlingsforslag. Planene kan leveres både på pair og digitalt. Alt dette vil gi deg et bedre grunnlag for å forvalte skogen riktig. God skogskjøtsel lønner seg!

NB! Bestill innen svarfristen 13. februar og vær med i trekningen av I-pad med Allma-abonnement for 1 år.

Informasjonsmøter
Vil du vite mer før du bestiller eller få hjelp til bestilling?
Møt opp på et av informasjonsmøtene som holdes om planene:
Torsdag 23. januar i Vestre Gausdal, Bødal bygdahus
Mandag 27. januar på Tretten, Fjøshemsen
Tirsdag 28. januar Gausdal kommunehus, kommunestyresalen.
Alle møtene starter kl. 19:00
Det blir enkel servering på alle møtene betalt med skogbrukets rentemidler.
___________________________________________________________