Her er noen tips til hva du kan gjøre for at et møte med husdyra i utmarka blir hyggelig for begge parter;

  • Når du møter storfe er det gjerne ungdyrflokker eller kyr med kalver. Kua er redd for kalven sin og den har sterke morsinstinkter. Hold derfor avstand slik at du ikke kommer mellom ku og kalv.
  • Vær særlig obs på storfe dersom du har med hund. Selv om hunden er snill, kan kua reagere aggressivt overfor hunden. I.f.t. kuas naturlige adferd oppfattes hunden som et rovdyr og kua reagerer deretter. Gå derfor rolig rundt flokken i god avstand. Dette er et godt tips om du har med hund eller ei.
  • Sauen er et vennlig dyr. Den har lite annet å forsvare seg med enn å stikke av. Hunder har også instinkter som må tas hensyn til. Kanskje en slik møtesituasjon er første gang du erfarer at din hund har jaktinstinkt. Båndtvangen i Lillehammer-regionen gjelder så lenge husdyr beiter fram til 1.oktober.
  • Husk å lukke grinder du går gjennom slik at dyra ikke kommer på feil side av gjerdet.
  • Meld fra til politiet om du ser husdyr som er skadet eller sjuke.