Retningslinjene vedlagt viser hvilke tiltak det kan søkes på, og hvilke kriterier som gjelder.

Det er formannskapet i Øyer som er vedtaksmyndighet for fondet, og landbrukskontoret er saksbehandler.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for 2023 for fondet, så dette er punkter som er nødvendige i søknaden:
- Navn, gårds-/bruksnummer og evt. org.nr.

- Kontonummer

- Hvilket tiltak som omsøkes

- Beløp og begrunnelse

 

Søknad sendes innen 1. august til:

e-post: landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

post: Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

 

Retningslinjer Øyer landbruksfond