Flerkulturelt råd
14.06.2017 kl. 14:00 - 16:00
Tingberg - møterom Åsta

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 14.06.2017
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 14.06.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2017 SAKER TIL FLERKULTURELT RÅD 14.06.17 Vis