Flerkulturelt råd
25.10.2017 kl. 14:00 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 25.10.2017
SAKSLISTE - MØTE I FLERKULTURELT RÅD DEN 25.10.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling