Formannskapet
05.12.2017 kl. 08:30 - 14:00
Rådhuset - møterom "Lågen"

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.12.2017
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.12.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
94/2017 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2018, PRIORITERING Vis (2) Vis
95/2017 SØKNAD OM STØNAD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
96/2017 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Vis
97/2017 SØKNAD OM ALPIN VM - NORSK PROSESS MOT Å BLI KANDIDAT Vis (1) Vis
98/2017 LEDERAVTALE RÅDMANN Vis (1) Vis
99/2017 HØRINGSSVAR - NY LOV FOR DEN NORSKE KIRKE OG ANDRE TROS- OG LIVSYNSSAMFUNN Vis (2) Vis
100/2017 OVERFØRING AV BORGERLIGE VIGSLER TIL KOMMUNEN FRA 01.01.2018 Vis (1) Vis
101/2017 ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENT FRA 01.01.2018 SOM FØLGE AV TOBAKKSKADELOVEN Vis (1) Vis
102/2017 EVALUERING AV OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDE TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR: LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER Vis (2) Vis
103/2017 SALG AV UBEBYGD GRUNN TINGBERG INDUSTRIOMRÅDE TIL LYSBAKKEN MASKIN AS. Vis
104/2017 KILDESORTERING I KOMMUNALE LOKALER Vis
105/2017 ØYER KOMMUNES PLANSTRATEGI 2016 - 2019: FORSKJØVET TIDSPLAN Vis (1) Vis
106/2017 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018 Vis
107/2017 ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
108/2017 INVESTERINGSREGLEMENT ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
109/2017 BUDSJETTJUSTERINGER OG REBUDSJETTERING AV INVESTERINGER 2017 Vis (1) Vis