Formannskapet
13.02.2024 kl. 09:00 - 13:00
Tingberg - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.02.2024
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.02.2024
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.02.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2024 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSFOND FOR ØYER KOMMUNE 2024 - REVIDERING AV RETNINGSLINJER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
6/2024 Ikon for filtype pdfREVIDERING AV RETNINGSLINJER TIL NÆRINGSFOND Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
7/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM EKSTRABEVILGNING - ØYER KIRKELIGE FELLESRÅD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
8/2024 Ikon for filtype pdfDEBATTHEFTE 2024 - ROM FOR GODE TJENESTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
9/2024 Ikon for filtype pdfADVOKATBISTAND TIL ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
10/2024 Ikon for filtype pdfUTLEIE AV KOMMUNALE BYGG TIL OVERNATTING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
11/2024 Ikon for filtype pdfGEBYRREGULATIV 2024 - JUSTERING GEBYRREGULATIV Ikon for filtype pdfVis
12/2024 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL ETTER FORURENSNINGSREGELVERKET OG GEBYRREGULATIV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
13/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET 13.02.2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)