Formannskapet
14.05.2020 kl. 08:30 - 13:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
Ikon for filtype pdfHDI - ANBEFALINGER
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2020 Ikon for filtype pdfÅRSREGNSKAP 2019 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
48/2020 Ikon for filtype pdfFINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
49/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
50/2020 Ikon for filtype pdfOVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
51/2020 Ikon for filtype pdfDELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2020 Ikon for filtype pdfFRAMDRIFT - KDP ØYER SØR Ikon for filtype pdfVis
53/2020 Ikon for filtype pdfØKNING AV BOMAVGIFTER MOSÆTERVEGEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
54/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING LANGS KRAFTLINJETRASE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2020 Ikon for filtype pdfREFERATSAK 14.05.2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfTILSKUDD TIL SMÅ VIRKSOMHETER TIL DEKNING AV EGENANDEL I FORBINDELSE MED KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FORETAK MED VESENTLIG Ikon for filtype pdfVis
58/2020 Ikon for filtype pdfHASTESAKER I FORMANNSKAPET 14.05.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Ikon for filtype pdfVis
59/2020 Ikon for filtype pdfUTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis