Formannskapet
14.05.2020 kl. 08:30 - 13:00
Fjernmøte via Teams

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
HDI - ANBEFALINGER
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 14.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
47/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 Vis (5) Vis
48/2020 FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019 Vis (1) Vis
49/2020 ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019 Vis (1) Vis
50/2020 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020 Vis (1) Vis
51/2020 DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET Vis Vis (1)
52/2020 FRAMDRIFT - KDP ØYER SØR Vis
53/2020 ØKNING AV BOMAVGIFTER MOSÆTERVEGEN Vis (2) Vis
54/2020 G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON Vis Vis (1)
55/2020 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - FORPROSJEKT BEITERYDDING LANGS KRAFTLINJETRASE Vis (3) Vis Vis (1)
56/2020 REFERATSAK 14.05.2020 Vis (3) Vis
57/2020 TILSKUDD TIL SMÅ VIRKSOMHETER TIL DEKNING AV EGENANDEL I FORBINDELSE MED KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FORETAK MED VESENTLIG Vis
58/2020 HASTESAKER I FORMANNSKAPET 14.05.2020 I FORBINDELSE MED UTBRUDDET AV COVID 19 Vis
59/2020 UTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis