Formannskapet
15.06.2021 kl. 10:00 - 14:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2021 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
63/2021 Ikon for filtype pdfDRØFTINGSSAK – MOBILITET OG DESTINASJONSUTVIKLING Ikon for filtype pdfVis
64/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
65/2021 Ikon for filtype pdfSTØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - GÅRDSBUTIKK MED LOKALMAT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
66/2021 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
67/2021 Ikon for filtype pdfINSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2021 Ikon for filtype pdfSALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2021 Ikon for filtype pdfOPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS Ikon for filtype pdfVis
70/2021 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
71/2021 FORPROSJEKTMIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING - ELEVBEHOV  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)
72/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - FSK 15.06.2021 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis