Formannskapet
15.06.2021 kl. 10:00 - 14:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
62/2021 FORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Vis Vis (2)
63/2021 DRØFTINGSSAK – MOBILITET OG DESTINASJONSUTVIKLING Vis
64/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (2) Vis
65/2021 STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - GÅRDSBUTIKK MED LOKALMAT Vis (1) Vis
66/2021 INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025 Vis (1) Vis
67/2021 INSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
68/2021 SALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33 Vis (1) Vis
69/2021 OPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS Vis
70/2021 RULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Vis
71/2021 FORPROSJEKTMIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING - ELEVBEHOV  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)
72/2021 REFERATER - FSK 15.06.2021 Vis (5) Vis