Formannskapet
16.03.2021 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.03.2021
Ikon for filtype pdfBUDSJETT OG TILTAKSPLAN
Ikon for filtype pdfENTRÉ ØYER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2021 Ikon for filtype pdfSTRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
21/2021 Ikon for filtype pdfANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
22/2021 Ikon for filtype pdfPLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - HØRING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (9)
23/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
24/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
25/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
26/2021 Ikon for filtype pdfFORDELING AV TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 2021 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
27/2021 Ikon for filtype pdfUTLYSNING - KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER FEBRUAR 2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
28/2021 KULTURPRIS 2021  (Unntatt offentlighet Ofl §26)
29/2021 Ikon for filtype pdfSTORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Ikon for filtype pdfVis
30/2021 Ikon for filtype pdfIKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
31/2021 Ikon for filtype pdfKONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR Ikon for filtype pdfVis
32/2021 Ikon for filtype pdfNY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)