Formannskapet
16.03.2021 kl. 09:00 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.03.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.03.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.03.2021
BUDSJETT OG TILTAKSPLAN
ENTRÉ ØYER

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2021 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 Vis (3) Vis Vis (2)
21/2021 ANMODNING OM KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA Vis (2) Vis
22/2021 PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2020 - 2023 - HØRING Vis (4) Vis Vis (9)
23/2021 SØKNAD OM YTTERLIGERE STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Vis Vis (3)
24/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
25/2021 SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vis (1) Vis
26/2021 FORDELING AV TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING 2021 Vis (4) Vis
27/2021 UTLYSNING - KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER FEBRUAR 2021 Vis (1) Vis
28/2021 KULTURPRIS 2021  (Unntatt offentlighet Ofl §26)
29/2021 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis
30/2021 IKT - LØSNINGER FOR FOLKEVALGTE Vis Vis (2)
31/2021 KONSTITUERING AV KOMMUNEDIREKTØR Vis
32/2021 NY SYKEHUSSTRUKTUR I INNLANDET Vis (2) Vis Vis (1)