Kommunal klagenemnd
12.10.2021 kl. 12:45 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 12.10.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
3/2021 KLAGE PÅ SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG KJERNETID  (Unntatt offentlighet Ofl §13)