Kommunal klagenemnd
20.09.2022 kl. 12:30 - 13:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 20.09.2022
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNAL KLAGENEMND DEN 20.09.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2022 KLAGE PÅ VEDTAK - STARTLÅN  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)