Kommunestyret
03.12.2020 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.12.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.12.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.12.2020
SPØRSMÅL FRA ØYER AP
SVAR FRA ORDFØRER
SVAR FRA KOMMUNEDIREKTØR

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
80/2020 ÅRSBUDSJETT 2020 - JUSTERINGER Vis Vis (1)
81/2020 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - PERIODISERING MELLOM ÅR Vis Vis (1)
82/2020 ØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (6) Vis Vis (3)
83/2020 ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING Vis (1) Vis Vis (1)
84/2020 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD FOR JAKT PÅ RÅDYR Vis (5) Vis
85/2020 UTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM REKKEFØLGEKRAV - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE Vis (3) Vis
86/2020 BÆREKRAFTIGE ARRANGEMENTER I LILLEHAMMERREGIONEN Vis (2) Vis Vis (1)
87/2020 INNLANDET REVISJON IKS - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN PÅ GRUNN AV AT KOMMUNENE I VALDRES HAR VALGT INNLANDET REVISJON IKS Vis (2) Vis Vis (1)
88/2020 NOK. GJØVIK. IKS - ENDRING I SELSKAPSAVTALE Vis (2) Vis Vis (1)
89/2020 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2021 Vis Vis (2)
90/2020 HØRINGSUTTALELSE - GODKJENNINGSMODELL FOR FRITT BRUKERVALG, ENDRING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN Vis Vis (1)
91/2020 159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (12) Vis Vis (3)
92/2020 G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG Vis Vis (1)
93/2020 VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 Vis (1) Vis Vis (3)
94/2020 FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG Vis Vis (1)
95/2020 SØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM LEDER AV TJENESTEUTVALGET FOR KALENDERÅRET 2021 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER Vis
96/2020 ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2021 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)