Kommunestyret
03.12.2020 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.12.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.12.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 03.12.2020
Ikon for filtype pdfSPØRSMÅL FRA ØYER AP
Ikon for filtype pdfSVAR FRA ORDFØRER
Ikon for filtype pdfSVAR FRA KOMMUNEDIREKTØR

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
80/2020 Ikon for filtype pdfÅRSBUDSJETT 2020 - JUSTERINGER Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
81/2020 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2020 - PERIODISERING MELLOM ÅR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
82/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2021-2024 - ÅRSBUDSJETT 2021 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
83/2020 Ikon for filtype pdfØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD FOR JAKT PÅ RÅDYR Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
85/2020 Ikon for filtype pdfUTSATT IVERKSETTING AV VEDTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM REKKEFØLGEKRAV - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
86/2020 Ikon for filtype pdfBÆREKRAFTIGE ARRANGEMENTER I LILLEHAMMERREGIONEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2020 Ikon for filtype pdfINNLANDET REVISJON IKS - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN PÅ GRUNN AV AT KOMMUNENE I VALDRES HAR VALGT INNLANDET REVISJON IKS Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
88/2020 Ikon for filtype pdfNOK. GJØVIK. IKS - ENDRING I SELSKAPSAVTALE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
89/2020 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
90/2020 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE - GODKJENNINGSMODELL FOR FRITT BRUKERVALG, ENDRING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
91/2020 Ikon for filtype pdf159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
92/2020 Ikon for filtype pdfG/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
93/2020 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
94/2020 Ikon for filtype pdfFRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM PERMISJON FRA VERVET SOM LEDER AV TJENESTEUTVALGET FOR KALENDERÅRET 2021 - VALG AV LEDER OG NESTLEDER Ikon for filtype pdfVis
96/2020 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2021 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)