Kommunestyret
09.12.2021 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.12.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.12.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
126/2021 ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 Vis (11) Vis Vis (5)
127/2021 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR Vis Vis (1)
128/2021 ØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER Vis (1) Vis Vis (1)
129/2021 MILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
130/2021 MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP Vis (4) Vis Vis (1)
131/2021 FRAMTIDENS HELSETJENESTER - UTVIKLING OG FRAMDRIFT Vis (1) Vis Vis (1)
132/2021 ØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING Vis (1) Vis Vis (2)
133/2021 HØRINGSUTTALELSE TIL NY OPPLÆRINGSLOV FRA ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (2)
134/2021 FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 Vis
135/2021 ÅRSPLAN INKL. MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2022 Vis (1) Vis
136/2021 ORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2022 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE Vis (1) Vis
137/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPSJONSAVTALE - KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA Vis (5) Vis
138/2021 REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING Vis (10) Vis Vis (4)
139/2021 GBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON Vis Vis (1)
140/2021 G/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN Vis Vis (1)
141/2021 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE Vis Vis (1)
142/2021 REFERATER - KST 09.12.2021 Vis (6) Vis