Kommunestyret
09.12.2021 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.12.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.12.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 09.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
126/2021 Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
127/2021 Ikon for filtype pdfJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2021 PERIODISERING MELLOM ÅR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
128/2021 Ikon for filtype pdfØYER - TRETTEN SKOLEKORPS: AVKLARING AV ØKONOMISKE BETINGELSER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
129/2021 Ikon for filtype pdfMILJØSERTIFISERING ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
130/2021 Ikon for filtype pdfMONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOFELLESSKAP Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
131/2021 Ikon for filtype pdfFRAMTIDENS HELSETJENESTER - UTVIKLING OG FRAMDRIFT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
132/2021 Ikon for filtype pdfØYER KOMMUNES ARBEIDSGIVERSTRATEGI: OPPDATERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
133/2021 Ikon for filtype pdfHØRINGSUTTALELSE TIL NY OPPLÆRINGSLOV FRA ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
134/2021 Ikon for filtype pdfFRIVILLIGHETENS ÅR 2022 Ikon for filtype pdfVis
135/2021 Ikon for filtype pdfÅRSPLAN INKL. MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ØYER KOMMUNE FOR 2022 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
136/2021 Ikon for filtype pdfORIENTERINGSSAK: MØTEPLAN 2022 - POLITISKE UTVALG I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
137/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK OM OPSJONSAVTALE - KJØP AV TOMT FRA ØYER KOMMUNE - HAFJELL ARENA Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
138/2021 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
139/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 90/2 M.FL.KRÅBØLSTUGUA - SØKNAD OM KONSESJON Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
140/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 43/8 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON SØKERE: MIRANDA KAMILLA KINSTAD HAUGEN OG KNUT HAUGEN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
141/2021 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - GBNR 62/1 I ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
142/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 09.12.2021 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis