Kommunestyret
17.06.2021 kl. 08:30 - 16:00
Rådhuset - samfunnssalen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.06.2021
Ikon for filtype pdfØKONOMIPLAN 2022-2025/ÅRSBUDSJETT 2022 (SAMLEDOKUMENT)
Ikon for filtype pdfUTFORDRINGER I VA SEKTOREN 2021-2040 - HVA VIL DETTE BETY FOR ØYER KOMMUNE?
Ikon for filtype pdfVELFERDSTEKNOLOGI

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
75/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV KVAM Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
76/2021 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
77/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 155/1 - OPPRUSTING AV ROGNHAUGVEGEN Vis (11) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
78/2021 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ PLANVEDTAK - PLANID 159A - REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA - SAKSNR 16/2177 Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
79/2021 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDIREKTØR -TILSETTING Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
80/2021 Ikon for filtype pdfUTBYGGING AV BREDBÅND - PROSJEKTOMRÅDER Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
81/2021 Ikon for filtype pdfFORSLAG TIL SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
82/2021 Ikon for filtype pdfINVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
83/2021 Ikon for filtype pdfINSTRUKS FOR BARN OG UNGES REPRESENTANT I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
84/2021 Ikon for filtype pdfSALG AV TILLEGGSAREAL VED GBNR 102/96 TUTERUDVEGEN 33 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
85/2021 Ikon for filtype pdfOPPGRADERING TELEFON - PASIENT VARSLINGSSYSTEM ØYER HELSEHUS Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
86/2021 Ikon for filtype pdfRULLERING AV REGIONAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2021-2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
87/2021 FORPROSJEKTMIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING - ELEVBEHOV  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)
88/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - KST 17.06.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
89/2021 GBNR 59/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON ETTER § 9 FJERDELEDD  (Unntatt offentlighet Ofl §13)