Kommunestyret
22.02.2024 kl. 18:00 - 22:00
Tingberg - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.02.2024
Ikon for filtype pdfVEDTATTE RETNINGSLINJER ØYER LANDBRUKSFOND 22.02.2024
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.02.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 22.02.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2024 Ikon for filtype pdfINTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTET 22.02.24 - OPPFØLGING AV UTBYGGINGSPROGRAM FOR ØYER SØR VEDTATT KST-SAK 59/08, 25.09.2008 Ikon for filtype pdfVis
20/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM EKSTRABEVILGNING - ØYER KIRKELIGE FELLESRÅD Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
21/2024 Ikon for filtype pdfDEBATTHEFTE 2024 - ROM FOR GODE TJENESTER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2024 Ikon for filtype pdfREVIDERTE RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD OG OPPFØLGING AV VARSLINGSAKER I ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
23/2024 Ikon for filtype pdfFOKUS PÅ ØKT NÆRVÆR OG FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
24/2024 Ikon for filtype pdfFOLKEHELSEOVERSIKT 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
25/2024 Ikon for filtype pdfINTERKOMMUNALT SAMARBEID OM PSYKOLOGSTILLING Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
26/2024 Ikon for filtype pdfADVOKATBISTAND TIL ØYER KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2024 Ikon for filtype pdfUTLEIE AV KOMMUNALE BYGG TIL OVERNATTING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
28/2024 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSFOND FOR ØYER KOMMUNE 2024 - REVIDERING AV RETNINGSLINJER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2024 Ikon for filtype pdfFORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL ETTER FORURENSNINGSREGELVERKET OG GEBYRREGULATIV Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
30/2024 Ikon for filtype pdfVALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM FRA ØYER FJELLSTYRE OG MEDLEM FRA ØYER OG TRETTEN HISTORIELAG - RÅDGIVENDE ORGAN I STEDNAVNSAKER Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
31/2024 Ikon for filtype pdfFRITAK POLITISKE VERV - FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Ikon for filtype pdfVis
32/2024 Ikon for filtype pdfVALG AV VARAMEDLEM FOR FLERKULTURELT RÅD 2023 - 2027 RÅD 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
33/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 22.02.2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (3)