Kommunestyret
25.01.2024 kl. 18:00 - 22:00
Tingberg - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2024
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.01.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2024 Ikon for filtype pdfBOSETTING AV FLYKTNINGER 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
2/2024 Ikon for filtype pdfSAMARBEIDSAVTALE MELLOM SYKEHUSET INNLANDET OG KOMMUNENE I SYKEHUSOMRÅDET Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
3/2024 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT BARNEVERNTJENESTEN 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2024 Ikon for filtype pdfHØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER (STYRING OG FINANSIERING AV BARNEHAGESEKTOREN) Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
5/2024 Ikon for filtype pdfKOMMUNEPLANGRUNNLAG - KOMMUNAL PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 202003 - BÅDSTØ - SLUTTBEHANDLING Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
7/2024 Ikon for filtype pdfWORLD CUP I KVITFJELL 2024 - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
8/2024 Ikon for filtype pdfTILLEGGSSØKNAD OM MIDLER TIL JULEGATE/VINTERGATE ØYER SENTRUM Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
9/2024 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM STØTTE TIL RE-MERKING FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅL I VISIT LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2024 Ikon for filtype pdfVEDTATT TILLEGGSPUNKT I KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV ØKONOMIPLAN 2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (7)
11/2024 Ikon for filtype pdfUTLEIE AV KOMMUNALE BYGG TIL OVERNATTING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
12/2024 Ikon for filtype pdfDET VELGES TO REPRESENTANTER TIL STYRET I GUDBRANDSDAL KRISESENTER IKS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
13/2024 Ikon for filtype pdfVALG AV VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I GLØR IKS FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2023-2027 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
14/2024 Ikon for filtype pdfVALG AV VARAMEDLEM FOR FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE FOR PERIODEN 2023 - 2027 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
15/2024 Ikon for filtype pdfKONTROLLUTVALGETS ÅRS- OG MØTEPLAN FOR 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 25.01.2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
17/2024 Ikon for filtype pdfMULIGHET FOR OMGJØRING AV FASTLEGEHJEMMEL FRA PRIVAT NÆRINGSDRIVENDE TIL KOMMUNALT ANSATT Ikon for filtype pdfVis