Kommunestyret
25.04.2024 kl. 18:00 - 22:00
Tingberg - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2024
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.04.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
48/2024 Ikon for filtype pdfØYER UNGDOMSSKOLE - INVESTERING I FORBINDELSE MED SKADEVERK- KAMAREOVERVÅKNING Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
49/2024 Ikon for filtype pdfKOMMUNEDELPLAN VANN OG AVLØP 2023 - 2033, GODKJENNING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
50/2024 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER, KRAV OM VANNMÅLERE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
51/2024 Ikon for filtype pdfLYNTOGFORUM GUDBRANDSDALEN/MJØSA - UTMELDING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
52/2024 Ikon for filtype pdfSALG AV DEL AV EIENDOM - STRØMSHUGUVEGEN 24 - GNR 18 BNR 73 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2024 Ikon for filtype pdfNORSKE KJERNEKRAFTKOMMUNER Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
54/2024 Ikon for filtype pdfEUROPA CUP FINALE I HAFJELL OG KVITFJELL 16 - 22 MARS - SØKNAD OM TILSKUDD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
55/2024 Ikon for filtype pdfÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2023 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 201708 - MOSETERTOPPEN - PJEKSEN FB5 - FB6 OG DEL AV FB13 - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
57/2024 Ikon for filtype pdfREFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET 25.04.2024 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (5)
58/2024 GBNR 56/2 MED FLERE - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT BOPLIKT JF KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1 og Ofl §12) Vis (1)