Partssammensatt utvalg
15.12.2020 kl. 08:30 - 09:30
Elektronisk møte via Teams

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PARTSSAMMENSATT UTVALG DEN 15.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2020 Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - PARTSSAMMENSATT UTVALG 15.12.2020 Ikon for filtype pdfVis