Plan- og miljøutvalget
07.12.2021 kl. 08:30 - 15:30
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 07.12.2021
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 07.12.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 07.12.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
125/2021 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
126/2021 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG ETTERSYN - FJELLSTAD TERASSE - 201805 Vis (14) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
127/2021 Ikon for filtype pdf2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM Vis (18) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
128/2021 Ikon for filtype pdfBEHANDLING AV DISPENSASJON - GBNR 66/2 - ANTENNESYSTEM/TELEKOMMUNIKASJONSANLEGG Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
129/2021 GBNR 138/57 - KLAGE PÅ AVSLAG - UTNYTTELSESGRAD - POLAVEGEN  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1)
130/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 125/1 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
131/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 128/3 FRADELING AV AREAL – ROÅKER HYTTEGREND – BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
132/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 128/1 OG 125/2 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
133/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 127/2 FRADELING AV AREAL - ROÅKER HYTTEGREND - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
134/2021 Ikon for filtype pdfG/BNR 127/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL - ROÅKER HYTTEGREND - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
135/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 07.12.2021 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis