Plan- og miljøutvalget
10.05.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 10.05.2022
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 10.05.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 10.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2022 GBNR 11/12 - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5M Vis (10) Vis
42/2022 GBNR 16/402 - DISPENSASJONSSØKNAD - VINTERVEGEN 44-58 Vis (3) Vis
43/2022 GBNR 18/24/0 SEKSJONSNR 2,3 OG 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON Vis (1) Vis
44/2022 GBNR 11/1/0/0 - DISPENSASJONSSØKNAD - SKILØYPE FRA HUNDERSÆTERVEGEN TIL TOBIAS-SVINGEN Vis (2) Vis
45/2022 GBNR 63/6 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL- DISPENSASJON FRA LNF TIL FRITID Vis (2) Vis
46/2022 BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 Vis (6) Vis Vis (2)
47/2022 GBNR 3/1 I ØYER KOMMUNE - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 9 - SØKNAD OM OPPFØRING AV NY KÅRBOLIG Vis (9) Vis
48/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - BØSETRA - LYNGEN Vis (2) Vis
49/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIALER TIL LYNGEN - SØKER: NINA SOLBERG Vis (1) Vis
50/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 10.05.2022 Vis (2) Vis