Plan- og miljøutvalget
10.05.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 10.05.2022
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 10.05.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 10.05.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 11/12 - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5M Vis (10) Ikon for filtype pdfVis
42/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/402 - DISPENSASJONSSØKNAD - VINTERVEGEN 44-58 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
43/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 18/24/0 SEKSJONSNR 2,3 OG 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
44/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 11/1/0/0 - DISPENSASJONSSØKNAD - SKILØYPE FRA HUNDERSÆTERVEGEN TIL TOBIAS-SVINGEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
45/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 63/6 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL- DISPENSASJON FRA LNF TIL FRITID Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
46/2022 Ikon for filtype pdfBEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
47/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 3/1 I ØYER KOMMUNE - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 9 - SØKNAD OM OPPFØRING AV NY KÅRBOLIG Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
48/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - BØSETRA - LYNGEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
49/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIALER TIL LYNGEN - SØKER: NINA SOLBERG Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
50/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 10.05.2022 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis