Plan- og miljøutvalget
13.02.2024 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.02.2024
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.02.2024
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.02.2024
Ikon for filtype pdfPLANSTATUS 13.02.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 202302 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FISKEHUSVEGEN VEGSERVICEANLEGG Vis (11) Ikon for filtype pdfVis
9/2024 Ikon for filtype pdfGBNR 16/1 -SVAR PÅ KLAGE - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - FRADELING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 201501 - SLUTTBEHANDLING OFFISIELLE VEGNAVN - BJØRGESÆTRA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
11/2024 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM DELEGERTE VEDTAK - MOTORFERDSEL - JANUAR 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
12/2024 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 2024 - PMU 13.02.2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
13/2024 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINJER ENKLE DISPANSASJONER PMU Ikon for filtype pdfVis