Plan- og miljøutvalget
13.10.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
94/2020 Ikon for filtype pdf159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
95/2020 Ikon for filtype pdfPLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (12) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
96/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HAUGAN BF3 OG BF5 - UTNYTTING - REGPL 201506 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
97/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 23/62 - FRITIDSBOLIG - KOLGROPA 2 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
98/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 141/106 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OVERTREDELSE AV REGULERINGSBESTEMMELSER Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
99/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 12/173 - RIVING/OPPFØRING AV TILBYGG OG UTHUS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
100/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR 16/23 - RIVING OG OPPFØRING AV NY ENEBOLIG OG GARASJE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
101/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 53/25 - TILBYGG BAD OG SOVEROM - KONGSVEGEN 529 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
102/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - KJØRING TIL HYTTE VED REINSVANN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
103/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 13.10.2020 Vis (5) Ikon for filtype pdfVis
104/2020 Ikon for filtype pdfVURDERING AV VEDTAK OM HØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)