Plan- og miljøutvalget
13.10.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 13.10.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
94/2020 159A REGULERINGSPLAN - H6 HUNDBERGSLIA Vis (10) Vis Vis (1)
95/2020 PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (12) Vis Vis (1)
96/2020 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HAUGAN BF3 OG BF5 - UTNYTTING - REGPL 201506 Vis (4) Vis
97/2020 DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 23/62 - FRITIDSBOLIG - KOLGROPA 2 Vis (2) Vis
98/2020 GBNR 141/106 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OVERTREDELSE AV REGULERINGSBESTEMMELSER Vis (4) Vis
99/2020 DISPENSASJON - GBNR 12/173 - RIVING/OPPFØRING AV TILBYGG OG UTHUS Vis (4) Vis
100/2020 DISPENSASJON - GBNR 16/23 - RIVING OG OPPFØRING AV NY ENEBOLIG OG GARASJE Vis (6) Vis
101/2020 GBNR 53/25 - TILBYGG BAD OG SOVEROM - KONGSVEGEN 529 Vis (1) Vis
102/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - KJØRING TIL HYTTE VED REINSVANN Vis (1) Vis
103/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 13.10.2020 Vis (5) Vis
104/2020 VURDERING AV VEDTAK OM HØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001 Vis (2) Vis Vis (1)