Plan- og miljøutvalget
14.09.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.09.2021
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.09.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2021 DISPENSASJON PLANID 104 - GESIMSHØYDE - GBNR 10/82 - FRITIDSBOLIG - GRUVEVEGEN 17 Vis (4) Vis Vis (1)
97/2021 DISPENSASJON TAKTEKKING/TAKVINKEL, MOSETERTOPPEN FB9 - FRITIDSBOLIG - GBNR 17/271 - KRONRØYSA 21 Vis (7) Vis
98/2021 DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - TAKTEKKING - GBNR 155/200 - FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81 Vis (4) Vis Vis (1)
99/2021 GBNR 16/411 - LEILIGHETSBYGG / 6 MANNS BOLIG - HUS 9 - DISPENSASJONSBEHANDLING FOR AVVIKENDE TAKVINKEL OG FORM Vis (4) Vis
100/2021 LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (3) Vis Vis (1)
101/2021 ERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 2021/22 - 2024/25 Vis
102/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.09.2021 Vis (2) Vis