Plan- og miljøutvalget
14.09.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.09.2021
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.09.2021
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 14.09.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
96/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON PLANID 104 - GESIMSHØYDE - GBNR 10/82 - FRITIDSBOLIG - GRUVEVEGEN 17 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
97/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON TAKTEKKING/TAKVINKEL, MOSETERTOPPEN FB9 - FRITIDSBOLIG - GBNR 17/271 - KRONRØYSA 21 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis
98/2021 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - TAKTEKKING - GBNR 155/200 - FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
99/2021 Ikon for filtype pdfGBNR 16/411 - LEILIGHETSBYGG / 6 MANNS BOLIG - HUS 9 - DISPENSASJONSBEHANDLING FOR AVVIKENDE TAKVINKEL OG FORM Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
100/2021 Ikon for filtype pdfLANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
101/2021 Ikon for filtype pdfERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 2021/22 - 2024/25 Ikon for filtype pdfVis
102/2021 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 14.09.2021 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis