Plan- og miljøutvalget
15.02.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Brånån

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.02.2022
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.02.2022
Ikon for filtype pdfMOTORFERDSEL I UTMARK
Ikon for filtype pdfSAKER MOTORFERDSEL ØYER SISTE 5 ÅR
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2022 Ikon for filtype pdfBEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 142/12 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BRUKSENDRING WINGE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
6/2022 Ikon for filtype pdfPLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
7/2022 Ikon for filtype pdfGBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 12,8 DAA Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
8/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - ØYERFJELLET Ikon for filtype pdfVis
9/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - VARETRANSPORT TIL HYNNA SETER. Ikon for filtype pdfVis
10/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HOLMSETRA-ØVRE ÅSTVANN Ikon for filtype pdfVis
11/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - LEIEKJØRING - EILIV KUMMEN Ikon for filtype pdfVis
12/2022 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT TIL LYNGEN SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD Ikon for filtype pdfVis
13/2022 Ikon for filtype pdfDELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021 - 31.12.2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
14/2022 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.2022 Vis (6) Ikon for filtype pdfVis