Plan- og miljøutvalget
15.02.2022 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Brånån

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.02.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.02.2022
MOTORFERDSEL I UTMARK
SAKER MOTORFERDSEL ØYER SISTE 5 ÅR
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.02.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2022 BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (6) Vis Vis (1)
5/2022 GBNR 142/12 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BRUKSENDRING WINGE Vis (4) Vis
6/2022 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING Vis (6) Vis Vis (2)
7/2022 GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 12,8 DAA Vis (2) Vis
8/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - ØYERFJELLET Vis
9/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - VARETRANSPORT TIL HYNNA SETER. Vis
10/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HOLMSETRA-ØVRE ÅSTVANN Vis
11/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - LEIEKJØRING - EILIV KUMMEN Vis
12/2022 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT TIL LYNGEN SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD Vis
13/2022 DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021 - 31.12.2021 Vis (1) Vis
14/2022 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.2022 Vis (6) Vis