Plan- og miljøutvalget
15.12.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
113/2020 Ikon for filtype pdf201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA OFFENTLIG ETTERSYN Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
114/2020 Ikon for filtype pdfREGULELRINGSPLAN HAUGAN VEST 2, - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
115/2020 PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING  ()
116/2020 Ikon for filtype pdfOFFENTLIG ETTERSYN - UTBYGGINGSAVTALE - HØGHAUGEN ØVRE 201203 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
117/2020 Ikon for filtype pdfGBNR 155/001/180 - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
118/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB 1,2,4,11,OG 15 - STØRRELSE PÅ ANNEKS - GBNR 16/184 - ANNEKS Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
119/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA TU - BÅDSTØSVINGEN - GBNR 103/5 - BOLIG OG GARASJE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
120/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - GBNR - 120/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL/AREALOVERFØRING TIL 120/15 Vis (9) Ikon for filtype pdfVis
121/2020 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON - TILBYGG - GBNR 23/35 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
122/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - BYGGESAK - SAK 19/2154 - GBNR 141/106 Vis (4)
123/2020 Ikon for filtype pdfREFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.12.2020 Vis (2)