Plan- og miljøutvalget
16.01.2024 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.01.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.01.2024
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.01.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 202003 - BÅDSTØ - SLUTTBEHANDLING Vis (13) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
2/2024 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON GBNR 155/1/644 - FRADELING AV TO BEBYGDE FRITIDSFESTER - OMDISPONERING FRA SETER TIL FRITID Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
3/2024 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FORMÅL FORRETNING - GBNR 35/66/0/0 - KONGSVEGEN 329 Ikon for filtype pdfVis
4/2024 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON KP FORMÅL LSB - GBNR 151/11/0/0 - LASSESÆTERVEGEN 145 - BRUKSENDRING - RESTAURERING AV FJØS Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2024 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING TILDELING OFFISIELLE ADRESSENAVN - PLANID 201203 HØGHAUGEN ØVRE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
6/2024 Ikon for filtype pdfSLUTTBEHANDLING TILDELING AV OFFISIELLE VEGNAVN. - PLANID 201408 STORSTEINLIA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2024 Ikon for filtype pdfENDRING AV FORSKRIFT FOR MINSTEAREAL FOR HJORTEVILT - ØYER KOMMUNE Ikon for filtype pdfVis