Plan- og miljøutvalget
16.04.2024 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
Ikon for filtype pdfMØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.04.2024
Ikon for filtype pdfSAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.04.2024
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 16.04.2024

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 202301 - MOSETERTOPPEN-SENTRUM, NEDRE DEL - 1.GANGS BEHANDLING Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
18/2024 Ikon for filtype pdfPLANID 201708 - MOSETERTOPPEN - PJEKSEN FB5 - FB6 OG DEL AV FB13 - SLUTTBEHANDLING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
19/2024 Ikon for filtype pdfGBNR 9/167/0/0 - SANDSTULTOPPEN - REKSTET 7 - FRITIDSBOLIG Vis (14) Ikon for filtype pdfVis
20/2024 Ikon for filtype pdfDISPENSASJON FRA REKKEFØLGEBESTEMMELSE 6.17- MIDLERTIDIG GANG- OG SYKKELVEI LANGS FV.2522 - PLANID 201809 - E6 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
21/2024 Ikon for filtype pdfORIENTERING OM DELEGERTE VEDTAK - MOTORFERDSEL - APRIL 2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (6)
22/2024 GBNR 56/2 MED FLERE - SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR OPPFYLLELSE AV LOVBESTEMT BOPLIKT JF KONSESJONSLOVEN § 5 ANNET LEDD  (Unntatt offentlighet Ofl §13 Fvl §13.1 og Ofl §12) Ikon for filtype pdfVis